Boerhaave Commissie

Boerhaave Commissie

De Boerhaave Commissie is verantwoordelijk voor het Postacademisch Onderwijs in de Geneeskunde (PAOG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij valt direct onder de Raad van Bestuur van het LUMC. Professoren, doctoren en onderzoekers van verschillende afdelingen vormen samen deze commissie. De commissie wordt ondersteund door Boerhaave Nascholing van het Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO). Samen zijn ze verantwoordelijk voor de cursussen en opleidingen die Boerhaave Nascholing organiseert. Er zijn diverse andere taken weggelegd voor deze commissie.

Taken Boerhaave Commissie

De taken van de Boerhaave Commissie zijn om onder de merknaam Boerhaave Nascholing:

 1. Nascholing te stimuleren door ideeën te ontwikkelen voor opzet, inhoud, kwaliteit en uitvoering van cursussen en opleidingen;
 2. Ambassadeursrol te vervullen binnen eigen divisie bij collega's en beroepsvereniging;
 3. Regionaal, landelijk en internationaal nascholingsgeneeskunde te bevorderen en uitvoeren, vooral voor artsen en medisch wetenschappelijk onderzoekers;
 4. Voorstellen voor cursussen goed te keuren. Hiervoor gelden de volgende criteria:
  - wetenschappelijke kwaliteit;
  - actualiteit;
  - praktijkgerichtheid;
  - expertise van de voorgestelde docenten;
 5. Te adviseren over nascholingsactiviteiten en over ontwikkelingen binnen de nascholing, in en buiten het LUMC die het Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO) in opdracht van derden realiseert. Dit zijn onder meer congressen, symposia en activiteiten voor beroepsverenigingen.

Dankzij de Boerhaave Commissie zijn de cursussen van Boerhaave Nascholing altijd actueel, met de nieuwste wetenschappelijke informatie en boeiende casuïstiek uit de praktijk.

Leden Boerhaave Commissie
De leden van de Boerhaave Commissie worden voorgedragen door de divisievoorzitter en benoemd door de Raad van Bestuur. De leden zijn op persoonlijke titel lid van de Boerhaave Commissie. De commissie vormt een afspiegeling van de afdelingen van het LUMC. De huidige leden van de Boerhaave Commissie zijn: prof.dr. E.J.P. de Koning (voorzitter); F. Boekhorst, dr. V.G.M. Chel; prof.dr. A.J. Gelderblom; mw.dr. I.M. Jazet; mw.dr. J.M. Middeldorp; mw.dr. W.N. Nijboer; dr. H.J. Olsman; prof.dr. A. de Roos; mw.dr. A. Schepers; dr. A.B. te Pas; H.A. Zittersteijn.

Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde

De Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde (STEG) ontwikkelt voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde een middellange termijnplanning met een gestructureerd cursusaanbod. De STEG werkt onder auspiciën van de Boerhaave Commissie. In samenwerking met Boerhaave Nascholing worden jaarlijks terugkerende cursussen en symposia georganiseerd. Daarnaast wordt het bedenken en vormgeven van nieuwe bijscholingsactiviteiten geïnitieerd en begeleid door de STEG.

De rol van de STEG in de nascholing voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde is:

 • Adviserend;
 • Initiërend;
 • Beleidsvoorbereidend;
 • Beleidsuitvoerend;
 • Kwaliteitsbewakend.

Leden STEG
De STEG bestaat uit een groep ervaren huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde of andere (gespecialiseerde) artsen. Jarenlange ervaring in het vak wordt gecombineerd met innoverende ideeën, wat leidt tot het hoogwaardige cursusaanbod van Boerhaave Nascholing. De huidige leden van de Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde zijn: dr. V.G.M.Chel (tijdelijk voorzitter); mw. dr. I.M. Jazet; mw.drs. A.A. Lefébre; mw.drs. E. Schoorl; mw.dr. dr. H.M.M. Vos.

Stuurgroep Straling

De Stuurgroep Straling ontwikkelt een (middel)lange termijnplanning voor een gestructureerd, aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig cursusaanbod. Deze nascholing wordt georganiseerd voor artsen, medisch wetenschappelijk onderzoekers en overige medewerkers in de medische kolom. De Stuurgroep Straling richt zich op zowel regionale, landelijke als internationale cursussen en symposia. Ook voor toezichthouders (Kernenergiewet) van ioniserende stralingstoepassingen biedt Boerhaave Nascholing opleidingen en nascholing.
De Stuurgroep Straling werkt onder auspiciën van de Boerhaave Commissie.

De rol van de Stuurgroep Straling is:

 • Adviserend;
 • Initiërend;
 • Beleidsvoorbereidend;
 • Beleidsuitvoerend;
 • Kwaliteitsbewakend.

Leden Stuurgroep Straling
De Stuurgroep Straling bestaat uit deskundigen uit verschillende medische vakgebieden. Deze expertise en brede kennis maakt het cursusaanbod van Boerhaave Nascholing kwalitatief en innoverend. De huidige leden van e Stuurgroep Straling zijn: prof.dr. A. de Roos (voorzitter); drs. S. van Dullemen; prof.dr. M. Tijsterman;dr. G. van Willigen.

Kwaliteit van opleiden en leren

Het cursusaanbod van Boerhaave Nascholing beweegt mee met de laatste wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen in de zorg. Onze docenten zijn de experts. De nascholing verloopt kritisch en onafhankelijk. Het opleiden beoogt de kwaliteit van uw medisch handelen mede op peil te houden. Boerhaave Nascholing staat garant voor hoogwaardige kwaliteit. Dat uit zich in een aantal kwaliteiten die Boerhaave Nascholing garandeert.

Kwaliteit en accreditatie plus

Een groot deel van de cursussen die Boerhaave Nascholing u aanbiedt, is geaccrediteerd en waar nodig nog extra gevalideerd door overheid of beroepsverenigingen. (de zogenaamde plus). De wetenschappelijke beroepsverenigingen, het College Huisartsen Bijzondere Bekwaamheden en de ministeriële erkenningen voor alle niveaus van het stralingsonderwijs hebben allemaal hun goedkeuring gegeven aan ons cursusaanbod. De bijbehorende punten zijn opgenomen in het register GAIA.


Een cursuscommissie met inhoudelijke experts maakt een cursusvoorstel. Commissies van onafhankelijke en kritische academische experts beoordelen vervolgens die cursusvoorstellen. Waar nodig stelt de cursuscommissie bij. Boerhaave Nascholing garandeert zo het wetenschappelijke karakter van de cursussen. 

Kwaliteit en uw beroepspraktijk

Uw beroepspraktijk staat centraal in onze cursussen: Vandaag geleerd, morgen toegepast in de praktijk. Voorbeelden zijn: een summerschool voor huisartsen waarbij zij praktische vaardigheden trainen ook in de snijzaal of een cursus waarbij een ethisch dilemma in uw praktijk centraal staat. De kwaliteit van uw beroepspraktijk verbetert als u nascholing volgt bij Boerhaave Nascholing.


Vakmanschap

Deelnemers aan cursussen van Boerhaave Nascholing waarderen het vakmanschap van hun docenten en sprekers. Zij uiten hun waardering door het invullen van de evaluaties van de cursussen. Een spreker bij Boerhaave Nascholing krijgt gemiddeld een 4,0 of hoger op een vijf-puntsschaal. Een groot aantal sprekers scoort zelfs hoger dan een 4,8. Boerhaave Nascholing waardeert deze sprekers met een pluim. Zij zijn onze trots. Zij vertellen u graag meer over hoe zij te werk gaan. Het vakmanschap van Herman Boerhaave vormt daarbij een grote inspiratiebron.

 

 

Kwaliteit van de organisatie

Alle organisatorische processen van Boerhaave Nascholing (DOO) zijn gecertificeerd door Certiked conform ISO9001 norm 2008. Wie in zee gaat met Boerhaave Nascholing, ontmoet zorgvuldige, klantgerichte, betrokken en pro-actieve medewerkers. Wij werken met uitgebreide planningslijsten en nemen uw speciale wensen graag mee in de organisatie van uw cursus.Kwaliteit van de ambitie

Boerhaave Nascholing wil het maximale halen uit de mogelijkheden die nascholing u biedt. Onze ambitie is om te groeien naar een innovatieve en internationale online omgeving met natuurlijk het behoud van de bestaande on campus cursusaanbod en de daarbij horende kwaliteiten.

 


Kwaliteit als erkend leerbedrijf

Boerhaave Nascholing is sinds 22 september 2015 erkend als leerbedrijf. Bij Boerhaave Nascholing leiden wij jonge vakmensen op. Inmiddels maakten al een aantal stagiairs van het ID-college in hun stage kennis met Boerhaave Nascholing als professionele evenementenorganisatie.