• Startdatum:
 • 15 juni 2017
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Werkzaam als:

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 11

Demografische en maatschappelijke trends zorgen voor een sterke groei van het aantal ouderen met complexe zorgvragen in de eerste lijn. De specialist ouderengeneeskunde wordt steeds vaker in consult gevraagd door de huisarts. Velen gaan enthousiast en intuïtief aan de gang, maar hebben dit onderdeel niet in de opleiding gehad.
We staan met elkaar voor de uitdaging om de kwaliteit van zorg voor deze ouderen te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Een constructief consult van de specialist ouderengeneeskunde levert daaraan een bijdrage. Maar wat is een constructief consult, wat heb je nodig, wat doe je wel en wat beter niet?
In de ochtend komen naast de belangrijkste basisprincipes en bouwstenen van goede consultatie en consultvoering in de eerste lijn door specialisten ouderengeneeskunde, de veranderde financiering en visie van zorgorganisatie op de eerste lijn aan bod.

In de workshops wordt dieper ingegaan op veel voorkomende vragen vanuit de eerste lijn en hoe deze vragen passend te beantwoorden.

Tussen juni en oktober is er ruimte ervaring op te doen met toepassing van de aangereikte ideeën in uw eigen praktijksituatie. Die ervaringen vormen de basis voor de middag in oktober, waarin we a.d.h.v. concrete praktijkcasus en opnames van gesprekken in een intervisievorm met en van elkaar zullen leren. De verdere invulling van het programma wordt samen met de deelnemers gemaakt, al naar gelang de behoeften. Daarbij denken we als opties aan het praktisch oefenen met gespreksvoering met professionele trainingsacteurs en/of het herhalen van succesvolle, leerzame workshops van dag 1 voor hen die deze op dag 1 hebben gemist. Een zekere mate van maatwerk is dus mogelijk en we nodigen u van harte uit uw wensen daarover t.z.t. uit te spreken!

Doelstelling

 • De deelnemer neemt kennis van de belangrijkste basisprincipes en bouwstenen van goede (conform de professionele standaard) ouderengeneeskundige consultatie en consultvoering in de eerste lijn door specialisten ouderengeneeskunde.
 • De deelnemer is globaal op de hoogte van relevante financieringsstromen, declaratiemogelijkheden en de rol van zorgverzekeraars m.b.t. de zorg voor ouderen in de eerstelijn.
 • De deelnemer neemt kennis van een aantal (toekomst)visies van (verpleeghuis)zorgorganisatie op eerstelijns ouderenzorg vanuit die zorgorganisaties.
 • De deelnemer weet welke vragen m.b.t. ouderengeneeskundige consultatie en consulten in de eerstelijn veel voorkomen en weet hoe deze vragen adequaat aangepakt kunnen worden.

Doelgroep

Deze cursus is primair bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde en zij die hiervoor in opleiding zijn. Huisartsen en huisartsen in opleiding zijn ook van harte welkom.

Cursuscommissie

 • dr. V.G.M. Chel, LUMC en Topaz
 • mw. J.K. de Groot, LUMC, PHEG
 • mw. dr. A.W. Wind, LUMC, Afd. PHEG
  17 oktober 2017
16.00 Ontvangst
16.15 Opfrissing 15 juni en uitleg bijeenkomst (plenair)
  Jacqueline de Groot
16.30 Werkgroep ronde 1
17.30 Werkgroep ronde 2
18.30 pauze + pitch/Pecha Kucha KO 1e lijn
19.15 Werkgroep ronde 3
20.15 Werkgroep ronde 4
21.15 Afsluiting door werkgroepleiders met een samenvatting van de belangrijkste punten (plenair)
21.30 Einde

Werkgroep 1: Financiële aspecten, hoe organiseer je het een en ander. Hoe is het nu en hoe gaat
het er in de toekomst uitzien?

Werkgroep 2: Relatie huisarts en specialist ouderengeneeskunde: hoe bouw je de relatie goed uit?

Werkgroep 3: Consultvoering. Hoe hoort het/ hoe voer je een goed consult?

Werkgroep 4: Probleemgedrag bij gevorderde dementie, hoe ga je hier mee om?
 

LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

€ 395,00
Korting AIOS  - € 175,00