De medisch specialist biedt met zijn/haar kennis van het vakgebied hoogwaardige patiëntenzorg. Medisch specialisten zijn werkzaam in algemene ziekenhuizen en in de universitaire centra (UMC). De taken van de medisch specialist die in een UMC werkt, omvatten niet alleen de patiëntenzorg maar ook onderzoek, studentenonderwijs en het geven van nascholing aan de collega-medische professionals.

Het LUMC ziet medische nascholing als een van haar kerntaken. De organisatie rond deze kerntaak is belegd bij Boerhaave Nascholing. Veel cursussen zijn gericht op de medische specialist en assistenten in opleiding, maar ook op de nieuwere beroepsgroepen zoals de Physician Assistant en de Verpleegkundig Specialist. De waardering voor de cursussen is groot. Deelnemers waarderen de Boerhaave cursussen en nascholing gemiddeld met een ruime vier op een vijfpuntschaal. De waardering betreft met name de kwaliteit van de sprekers, de opzet van de cursus en de keuze van onderwerpen. De Boerhaave commissie van het LUMC borgt de kwaliteit van alle medische nascholing voor specialisten. Verreweg de meeste nascholingsactiviteiten zijn geaccrediteerd.

Boerhaave Nascholing ondersteunt de arts bij de organisatie van nascholingscursussen. U kunt hierbij denken aan plenair opgezette meetings waar nationale en dikwijls ook internationale sprekers voordrachten geven over de laatste ontwikkelingen op het vakgebied, maar ook aan cursussen met als programmaonderdeel kleinschalige sessies van 10 tot 15 deelnemers waar, vaak plenair ingeleid, onderwerpen in workshops worden uitgediept.

Enkele voorbeelden

Foetale Echocardiografie

Frequentie 2x per jaar
Doelgroep Een dag voor gynaecologen en artsen prenatale diagnostiek en een dag voor echoscopisten en verloskundigen. Maximum aantal deelnemers 32.
Opzet Plenaire lezingen, anatomie van het hart met preparaten (incl. videodemonstratie), practicum het normale hart, hands on sessie echo’s uitvoeren bij zwangere vrouwen (20-weken)

 

Cyclus Kindergeneeskunde 

Frequentie 4 x per jaar, namiddag-avond
Opzet Regionale Nascholing Kindergeneeskunde Zuid Holland Noord van 4 uur, op wisselende locaties. Plenaire nascholing met veel casuïstiek, met gebruik van stemkastjes.


Grote cursus Infectieziekten

Doelgroep Internisten, medisch microbiologen, kinderartsen, (ziekenhuis-) apothekers, epidemiologen, GGD-artsen, public health artsen en allen i.o. Ca 300 deelnemers.
Opzet Het programma is opgebouwd uit plenaire sessies, twee rondes van elk 20 workshops, op een van de avonden een (internationale) keynote spreker en een quiz met discussie en op de andere avond wordt altijd een bijzondere werkvorm gekozen, bijv. een debat. Er is altijd veel belangstelling vanuit de industrie (6 à 10 stands).

 

Snijcursussen

Opzet Het LUMC beschikt over een uitstekend geoutilleerde snijzaal van afdeling Anatomie. Daardoor kan Boerhaave Nascholing in samenwerking met verschillende cursuscommissies mooie praktische snijcursussen aanbieden, zoals Chirurgische anatomie van het hoofd-halsgebied, de Endoscopic Skull Base Masterclass of zoals de Chirurgische anatomie van de zenuwen van de arm en van het been. Deze kleinschalige en interactieve cursussen kunnen altijd rekenen op een hoge waardering.

 

Hoe interessant een onderwerp ook kan zijn, om de inhoud goed over het voetlicht te brengen is de keuze van de werkvorm heel belangrijk. Daarom werken we bij de tot stand koming van een cursus samen met onderwijskundigen. Samen met hen nemen we het plan van de cursus door met de initiatiefnemer. Is het onderwerp geschikt voor een state-of-the-art voordracht? Leent het onderwerp zich voor het bespreken cq uitwerken in kleine groepen? Alles moet erop gericht zijn dat de kennis beklijft of een vaardigheid wordt aangeleerd zodat het rendement van de cursus zo groot mogelijk is. We besteden veel aandacht aan dat proces. Uit de bespreking kan ook voortkomen dat de dag niet alleen hoeft te bestaan uit het contactonderwijs, maar ook dat de inzet van voor- en natoetsen, terugkomdagen en e-learningmodules mogelijk is.

Het LUMC heeft de expertise van klinische specialisaties en onderzoek benoemd/gedefinieerd in zogenaamde profilerings- en expertisegebieden. Hiermee geeft het LUMC haar kracht weer in nationaal maar ook internationaal perspectief. Boerhaave Nascholing sluit met de organisatie van cursussen daarbij aan en draagt bij aan deze uitstraling. 

Internationalisering is geen doel in zichzelf. Het LUMC en daarmee BNS slaat deze weg in omdat kennis in snel tempo en in toenemende mate internationaal beschikbaar komt. Het LUMC kan en wil daarbij niet achterblijven. Het is zelfs zo dat het LUMC een zogenaamde Medical Extension School (MES) ontwikkelt. Dit naar analogie van Harvard en Oxford. Dit platform past in de internationale uitwisseling van kennis en professionalisering van al degenen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Modules in de MES zijn zonder kosten te volgen, en als men een certificaat wil is dat tegen betaling; dat geldt ook als men verder wil naar het niveau van een master. Op deze manier biedt het LUMC nationaal en internationaal groeimogelijkheden voor de medische professional. Voorbeelden van de online modules zijn de MOOC's en SPOC's. Het LUMC heeft inmiddels een MOOC gemaakt over niertransplantatie en een over de anatomie van de buik en het bekken.

Wilt u iets vragen of heeft u een suggestie? Neem dan contact met ons op. Wij lezen het graag.