• Startdatum:
 • 14 november 2017
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Werkzaam als:
 • AIOS

De moderne medisch specialist is een duizendpoot, hij is niet alleen medisch technisch vaardig maar kan ook samenwerken. Dat is niet altijd even gemakkelijk! Teams wisselen, belangen kunnen botsen en het is altijd druk. Dat kan lastige situaties geven. Deze training is gericht op dit soort situaties. De competenties onderlinge samenwerking, communicatie en professioneel handelen in het kader van teamwerk staan centraal.

Wat levert deelname u op?
Deze tweedaagse training reikt concrete hulpmiddelen aan voor effectieve communicatie en samenwerking met collega’s. Meer precies geeft de training handvaten om:

 • Te reflecteren op eigen gedrag
 • Feedback te geven
 • Problematiek van de dagelijkse dag te bezien in proactief perspectief
 • Te luisteren …misschien wel het belangrijkste onderdeel van communicatie
 • Conflicten te hanteren
 • Leiding te geven en te ontvangen

De training heeft een interactieve vorm met o.a. ervaringsuitwisseling, rollenspel en teamspel. Voor een optimaal rendement worden de hulpmiddelen zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse praktijk.

Gehanteerde literatuur
Kernkwaliteiten, Bezieling en kwaliteit in organisaties door Daniel Ofman. Over reflectie en feedback.
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap door Stephen Covey. Eigenschap 1: Proactief gedrag en eigenschap 5: luisteren.
Beinvloed anderen, begin bij jezelf, over gedrag en de Roos van Leary door Bert van Dijk Over conflicthantering

Deelnemers
Er kunnen 6-12 cursisten deelnemen.

Tijdsinvestering en toetsing
De training wordt in 2 dagdelen gegeven met een tussentijd van 4-6 weken.
Er is geen specifiek toetsing. Wel wordt aan de deelnemers gevraagd vooraf en tussentijds huiswerk te maken en kleine presentaties voor te bereiden, met een geschatte tijdsinvestering van 10 uur. 

Docenten
De tweedaagse training wordt gegeven door een clinicus en een onderwijskundige.

Cursuscommissie

 • mw. Drs. R.A.J. Janss, CRM-gecertificeerd instructeur, LUMC, Anesthesiologie
 • Drs. A.F. Norbart, adviseur onderwijs, LUMC, DOO, Onderwijs Expertise Centrum

Doelgroep
AIOS werkzaam binnen het LUMC en de Leidse OOR-regio.

Deelname
Deze tweedaagse cursus is alleen voor AIOS werkzaam binnen de OOR Ziekenhuizen.

  Dag 1 - 14 november 2017 - V4-46
13:30 1. Teamspel en feedback
  2. Ervaringen uitwisselen
  3. Oefenen met eigen materiaal met de in dagdeel 1 aangereikte tools ondersteund door presentaties door de cursisten
  4. Evaluatie en afronding
  - Wat is dat
  - Oefenen met pro activiteit
  5. Kernkwadraten
  - Wat zijn dat
  - Oefenen met kernkwadranten
  6. Eerst begrijpen dan begrepen worden luisteren
  - Wat is dat
  - Oefenen met empatisch luisteren
  7. Roos van Leary
  - Wat is dat
  - Oefenen met de roos van Leary
  8. Afsluiting en huiswerk
  Dag 2 - 19 december 2017 - V4-46
13.30 1. Teamspel en feedback
  2. Ervaringen uitwisselen
  3. Oefenen met eigen materiaal met de in dagdeel 1 aangereikte tools ondersteund door presentaties door de cursisten
  4. Evaluatie en afronding
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

Medewerker Leidse OOR ziekenhuizen: € 0,-.
Medewerker niet Leidse OOR: € 250,-.

Specifieke voorwaarden
Voor deelnemers werkzaam binnen de Leidse OOR is de cursus gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus.