• Startdatum:
 • 13 september 2017
 • Cursusduur:
 • 3 dagen
 • Werkzaam als:
 • Physician Assistant, Verpleegkundig specialist, AIOS

Accreditaties

 • NAPA:
 • 12
 • VSR:
 • 9

Palliatieve zorg is niet meer weg te denken in de totale zorg voor onze patiënten. Ieder mens gaat immers dood. De toekomstig medisch specialist dient dan ook de verschillende aspecten van palliatieve zorg op generalistisch niveau goed te beheersen. Doel van deze cursus is het vaardiger worden in het verlenen van kwalitatief goede palliatieve zorg zowel op kennis- als toepassingsniveau. Onderwerpen in de cursus zijn symptoommanagement, zorgbeleid op de korte en lange termijn (advanced care planning), samenwerking tussen verschillende disciplines, complexe communicatie rondom keuzes over behandeling en overlijden, crises in de palliatieve fase, en, medisch ethische overwegingen..
De cursus bestaat uit drie dagdelen waarbij voor ieder dagdeel een korte e-learning module doorlopen dient te worden.
De cursus wordt gegeven vanuit het Expertisecentrum voor Palliatieve Zorg van het LUMC door verschillende experts op het gebied van palliatieve zorg: medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundig specialisten en medisch ethici.

Voorbereiding

Per dagdeel wordt ter voorbereiding verplicht een korte e-learning module doorlopen. Voor dagdeel 3 dient iedere aios een casus voor te bereiden.

Toetsing

De e-learning module dient voor elke bijeenkomst tevoren gemaakt te zijn. Tevens schrijft de aios een casus voor de bijeenkomst 3, en wordt tijdens de cursus een actieve inzet verwacht.

Werkwijze

In de e-learningmodule is vooral basale kennis verwerkt. Dit niveau is het startpunt voor de cursus. In de bijeenkomsten wordt verdieping gegeven op zowel medisch inhoudelijke kennis als de toepassing daarvan. Het is een praktische en interactieve cursus in kleine groepen (maximaal 20 AIOS) die gericht is op de dagelijkse zorgpraktijk.

Doelgroep

Aios voor elk medisch specialisme uit de Leidse OOR regio.
Verpleegkundig specialisten en Physician Assistants uit het LUMC.

Cursuscommissie

 • mw. dr. Y.M. van der Linden, hoofd Expertisecentrum Palliatieve zorg, LUMC, Afdeling Radiotherapie
 • mw. Drs. E.G. Roelofs, Adviseur palliatieve zorg IKNL

Organisator nascholing

I.B. van Leeuwen, e-mail

Opties

 • Professie
  • AIOS elk medisch specialisme LUMC of Leidse OOR regio
  • Verpleegkundig specialist LUMC max 2 plaatsen
  • Physician assistant LUMC max 2 plaatsen
13 september 2017
13:30 Dagdeel 1: Inleiding + symptoommanagement V4-62
17:00 Einde dag 1  
11 oktober 2017
13:30 Dagdeel 2: Spirituele zorg en communicatie CZ-2
17:00 Einde dag 2  
8 november 2017
13:30 Dagdeel 3: Crisiszorg en ethiek V2-34
17:00 Einde dag 3  
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

Prijs

Verpleegkundig specialisten en Physician Assistants van het LUMC : € 0,-.
Aios uit Leidse OOR : € 0,-.
Verpleegkundig specialist binnen Leidse OOR regio :  € 500,-.

Specifieke voorwaarden

*Voor deelnemers werkzaam binnen de Leidse OOR is de cursus gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Wanneer dit niet het geval is worden de volledige kosten in rekening gebracht. De kosten voor deze cursus bedragen € 500,-. Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus.