• Startdatum:
 • 7 februari 2018
 • Cursusduur:
 • 6 dagen
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Specialist ouderengeneeskunde, Medisch specialist

Huisartsen, SEH-artsen, internisten en andere niet-radiologische specialisten wensen in hun dagelijkse praktijk steeds vaker gebruik te maken van echografie voor het onderzoeken van gerichte vraagstellingen bij hun patiënten: de zogenaamde “point-of-care” echografie. Om in deze behoefte te voorzien gaat Boerhaave Nascholing in samenwerking met de afdeling Radiologie van het LUMC in februari weer van start met deze echografie-opleiding. In deze zesdaagse opleiding leert u “state-of-the-art” echotechnieken direct van de radioloog.

Maak kennis met de basisopleiding abdominale echografie voor artsen via de volgende korte introductiefilm.

Dit is een door het CHBB erkende opleiding.

Cursusopzet
De basisopleiding omvat zes dagen met drie blokken van ieder twee dagen, verspreid over ca. een half jaar. De cursusdata zijn:

 • 12 en 13 februari 2018
 • 9 en 10 april 2018
 • 25 en 26 juni 2018

Tijdens deze opleiding geven wij niet alleen aandacht aan de theorie maar vooral ook aan de praktijk. Aan bod komen echofysica, echotechniek, indicatiestelling, toegepaste anatomie, het herkennen van veel voorkomende afwijkingen in het abdomen en de vaten en verslaglegging van het onderzoek. In de ochtenden krijgt u theorie en live demonstraties van de echotechniek. In de middagen gaat u in kleine groepen, onder begeleiding van een radioloog, uitgebreid oefenen. U rondt de basisopleiding echografie af met een theoretisch en praktisch examen.

Doelgroepen
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, internisten, SEH-artsen en geïnteresseerde medisch specialisten.

Cursuscommissie

 • mw. dr. M. Reijnierse, LUMC, Afd. Radiologie
 • mw. E. Schoorl, Huisartspraktijk E. Schoorl
 • dr. A. Sramek, LUMC, Afd. Radiologie

Copyright
Alle informatie op deze cursuspagina in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, hand-outs, films, downloadbare bestanden) mag alléén worden gebruikt door deelnemers aan de 'Basisopleiding echografie voor artsen' en mag niet aan derden worden verstrekt of elders worden gepubliceerd. 

Leerdoelen
Algemeen en specifiek per onderwerp:

 • Globale kennis hebben van de techniek waarop echografie berust, hoe het beeld wordt opgebouwd en de artefacten die bij echografie kunnen optreden en deze kunnen verklaren.
 • Een echoapparaat kunnen bedienen op een zodanige wijze (o.a. door beeldoptimalisatie zoals zoom en focus) dat in combinatie met goede patiënt instructies adequate diagnostische beelden worden geproduceerd.
 • Werken volgens vastgelegde echo onderzoeksprotocollen.
 • De principes van color-doppler begrijpen en deze tijdens het echo onderzoek op de juiste wijze toepassen
 • Kennis hebben van de pathofysiologie en etiologie van een aantal in de eerste lijn veelvoorkomende afwijkingen van organen en structuren in de buik en het bekken. Weten welke veel voorkomende afwijkingen in de eerste lijn met behulp van echografisch onderzoek aangetoond of uitgesloten kunnen worden.
 • Weten in welke klinische context en bij welke klinische vraagstellingen (aanvullend) echografisch onderzoek van toegevoegde waarde is voor het te voeren beleid.
 • Echografische bevindingen die veel voorkomen in de (huisarts) praktijk kunnen relateren aan de klinische context en hierop adequaat beleid voeren (bijv. door verwijzing voor nadere analyse of verdere afhandeling in de eigen praktijk).
 • Echografisch in beeld kunnen brengen:
  • buik: lever, galblaas en galwegen, nieren, milt, maag, pancreas, grote vaten (aorta, VCI, V. portae, V. lienalis, iliacale vaten) en darmlissen.
  • bekken: urineblaas, uterus en adnexen.
 • Echografisch het normale beeld kunnen herkennen en onderscheiden van pathologie in de volgende organen / structuren:
  • buik: lever, galblaas en galwegen, nieren, milt, pancreas, grote vaten (aorta, VCI, V. portae) en darmlissen
  • bekken: urineblaas, uterus en adnexen.
 • Echografisch veel voorkomende pathologie kunnen herkennen in:
  • de lever: steatosis hepatis, focale (non)steatosis, cysten en hemangiomen en deze kunnen onderscheiden van levertumoren en metastasen.
  • galblaas en galwegen: galstenen, stuwing galwegen en galblaaspoliepen.
  • nieren en urine blaas:
   • nieren: parenchymverlies, hydronefrose en stenen. Focale afwijkingen waarbij simpele cysten en drogbeelden onderscheiden kunnen worden van gecompliceerde cysten en tumoren.
   • blaas: stenen en wandstandige afwijkingen.
  • milt: diffuse vergroting en focale afwijkingen.
  • pancreas: verwijde d. pancreaticus en focale afwijkingen
  • Vaten en retroperitoneum:
   • aorta: aneurysma
   • VCI en V. Portae: trombose.
   • retroperitoneum: lymfadenopathie
  • uterus en adnexen:
   • uterus: myomen, (mal)positie van een IUD.
   • adnexen: cysteuze en massieve afwijkingen in de adnexen en deze kunnen onderscheiden van de normale adnexen met normale (dominante) follikels.
   • Bij zwangerschap tot 12e week: herkennen aanwezigheid zwangerschap, hartactie, complete abortus, CRL (“Crown Rump Length”), mola zwangerschap.
  • darmen: verwijde darmlissen in het kader van een ileus en diffuse wandverdikking in het kader van IBD.
  • buikholte en bekken: vrij vocht
 • Het kunnen vervaardigen van een adequaat en helder verslag van de bevindingen en een conclusie, waarbij de conclusie een (differentiaal) diagnose bevat.
 • Kennis hebben van het te volgen beleid o.b.v. vaststelling van bovenstaande afwijkingen.
 • Bekend zijn met de eigen beperkingen op echografisch gebied.
Dag 1 12 februari 2018
Dag 2 13 februari 2018
Dag 3 9 april 2018
Dag 4 10 april 2018
Dag 5 25 juni 2018
Dag 6 26 juni 2018
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden
Prijs cursus incl. examen: € 2850
Prijs herexamen (26 juni 2018) € 65