• Startdatum:
  • 27 juni 2018
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • AIOS

Het doel van deze cursus is de aios vaardiger te maken in het toepassen van technieken in communicatie in de brede zorg. De focus van de training ligt op communicatieve vaardigheden tijdens consulten of in andere vormen van contact met de patiënt. Aandacht wordt besteed aan communicatie in dagelijks voorkomende situaties en aan lastige gesprekken in moeilijke omstandigheden.

In de cursus krijgt u de mogelijkheid uw repertoire van communicatieve vaardigheden waar nodig uit te breiden; u leert methodes te herkennen en te benoemen die de communicatie in het consult beïnvloeden en u leert doelgericht verschillende professionele houdingen te kiezen in het gesprek tussen arts en patiënt.

Behalve aan de communicatie tussen arts en patiënt is er ook ruimte om aandacht te besteden aan communicatie met collega’s, leidinggevenden, paramedici etc. Naast algemene aspecten van communicatieve vaardigheden wordt aandacht besteed aan de leerwensen van de aios op het gebied van communicatie met de patiënt (slecht nieuws gesprek, omgaan met agressieve patiënt, hanteren van conflicten, verzoek om obductie/orgaandonatie).

In de cursus wordt gebruik gemaakt van trainingsacteurs om situaties zo realistisch mogelijk neer te zetten en goede oefensituaties te creëren.

Docenten

2 docenten (een clinicus en een gedragswetenschapper).

Onderwerpen

De cursus neemt de algemene competenties voor de specialist als uitgangspunt, in het bijzonder die uit het taakgebied Arts-patiëntcommunicatie en die uit het taakgebied Professionaliteit. Immers, hoewel communiceren op ‘de ander’ is gericht, vraagt het ook inzicht in de eigen beweegredenen en in het omgaan met ratio en emotie.

Werkwijze/globaal programma

We gaan ervan uit dat het leren effectiever en gemakkelijker is naarmate de situaties meer lijken op de dagelijkse praktijk, en het perspectief ontstaat in de eigen werkkring persoonlijk beter en doeltreffender te kunnen functioneren. Deze cursus wil hieraan tegemoet komen.

De werkgroepbijeenkomsten volgen een vast stramien, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld uw persoonlijke ervaringen met onderwerp te verwoorden, de theoretische onderbouwing te bespreken en door middel van oefenen met elkaar u de technieken eigen te maken. De oefeningen kunnen worden opgenomen om ze effectief te kunnen nabespreken. Een bijeenkomst eindigt met een samenvatting van de ‘take home messages’.

Deelname aan de cursus impliceert derhalve actieve participatie aan rollenspellen, soms als ‘patiënt’, meestal als dokter of als observator. U geeft en ontvangt nuttige feedback op uw communicatief handelen.

Doelgroep
Opleidingsjaar 1 en 2 (2e helft van het 1ste jaar, 1ste helft van het 2e jaar)

09:00 Aanvang
09.30 Programma
16.30 Afsluiting
Alrijne Ziekenhuis
Simon Smitweg 1, 2353 GA Leiderdorp

Medewerker Leidse OOR ziekenhuizen : € 0,-.
Niet Leidse OOR : € 500,-.

Specifieke voorwaarden
Deelname medewerker Leidse OOR ziekenhuis is gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus.