• Startdatum:
  • 22 maart 2018
  • Cursusduur:
  • 2 dagen
  • Werkzaam als:
  • Huisarts

De huidkanker epidemie, samenhangend met de vergrijzing van een relatief welvarende generatie, staat voor de deur en zal over 10 jaar haar hoogtepunt bereiken. Er worden nu al 50.000 basaalcelcarcinomen en ruim 5000 melanomen per jaar gediagnostiseerd. Daarbij is de verwachting dat huisartsen een toenemende rol gaan spelen in de vroegdiagnostiek en behandeling. Uit enquêtes van de dermatoscopie cursussen is gebleken dat de deelnemers graag méér blote-oog diagnostiek als inleiding tot de dermatoscopie zouden willen hebben. Hierop anticiperen wij nu met deze complete tweedaagse cursus.
Ook de Richtlijnen Melanoom uit 2012, Basaalcelcarcinoom, Plaveiselcelcarcinoom en Aktinische keratose staan op het programma, voor zover relevant.
De Richtlijn Melanoom 2012 bevat de aanbeveling zich te bekwamen in de dermatoscopie, mede omdat gebleken is dat de diagnostische accuratesse alleen toeneemt bij clinici die een formele training hebben gehad. Dermatoscopie is een aanvullende techniek op de blote-oog diagnostiek. De blote-oog-diagnostiek moet eerst worden geoptimaliseerd om rendement te hebben van de toepassing van dermatoscopie.
De cursus is bedoeld als een praktische training. De eerste dag komt de blote-oog diagnostiek uitgebreid aan bod, culminerend in een spannende quiz. Verder is er een computermodule om de voor de 1ste lijn relevante punten uit de richtlijn te oefenen.
 
De tweede dag wordt de kennis aangevuld met scholing in de dermatoscopie. Het programma op dag 2 eindigt om 15.00 uur. Na de cursus krijgt u 4 weken de tijd om thuis verder te oefenen m.b.v. een ca. 2 uur durend e-learningprogramma.

Doelgroep

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en artsen in opleiding

Deze editie van de cursus is er een beperkt aantal plekken beschikbaar voor Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten (18 totaal). Na afloop van de cursus zullen we aan deze doelgroep vragen een extra evaluatie in te vullen.

Holiday Inn
Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden
071 535 5555

Prijs: € 495,-