Veel regelwerk met uw sprekers? Draag het over aan Boerhaave Nascholing.

Boerhaave Nascholing biedt sprekers en docenten laagdrempelig de mogelijkheid tot coaching en advies bij de voorbereiding en uitvoering van hun presentatie en/of onderwijs. Dit kan in de vorm van:

  • een eenmalig telefonisch advies over bijvoorbeeld het aanscherpen van leerdoelen of de keuze van een geschikte werkvorm;
  • een verzoek om mee te kijken naar bijvoorbeeld presentaties, opdrachten of toetsvragen;
  • persoonlijke feedback op onderwijs na observatie.

U kunt hiervoor direct contact opnemen met Jacqueline BustraanJ.Bustraan@lumc.nl. Zij is als onderwijskundige verbonden aan Boerhaave en het Onderwijs Expertise Centrum van het LUMC. J.Bustraan@lumc.nl.