• Startdatum:
 • 8 september 2017
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Specialist ouderengeneeskunde, Physician Assistant, Verpleegkundig specialist, Sociaal geneeskundige

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 6
 • NAPA:
 • 6

De electrocardiografie is inmiddels een eeuw oud, maar desondanks is het in vrijwel onveranderde vorm nog steeds fundamenteel bij de cardiologische diagnostiek. Ook buiten het ziekenhuis speelt de beoordeling van het ECG, zowel bij keuringen als bij evaluatie van klachten, voor de opsporing van hartafwijkingen een belangrijke rol. Mede door het non-invasieve karakter van het onderzoek worden hiervoor dagelijks vele ECG’s gemaakt. Maar is altijd duidelijk waarnaar gekeken moet worden? Is het normaal of afwijkend en vooral: wat is de consequentie voor de verdere diagnostiek en het beleid? Kortom, allemaal vragen over de doelmatigheid en doelgerichtheid van het laten maken en de beoordeling van het ECG.
De beoordeling van het ECG is een vaardigheid die meestal niet als basisleerstof wordt aangeboden. Voor degenen die de beginselen wel kennen, is het zinnig deze kennis op te frissen en met enige regelmaat te oefenen.

Deze praktische, eendaagse cursus over de beoordeling van het ECG is bedoeld om op interactieve en intensieve manier uw kennis en competenties op peil te brengen. Een e-learning module in de vorm van een pre- en een posttoets wordt u aangeboden. Het maken hiervan is een essentieel en verplicht onderdeel van de cursus. De cursus is geschikt voor iedereen die meer van ECG’s wil weten.
Onder deskundige begeleiding zal geoefend worden aan de hand van relevante casuïstiek, waarbij een ieder de kans krijgt de geactualiseerde of zojuist verworven kennis en vaardigheden in praktijk te brengen.

Doelstelling

 1. De cursist heeft de kennis en vaardigheden om een ECG te lezen
 2. De cursist kan de belangrijkste afwijkingen herkennen.
 3. De cursist heeft enige achtergrondkennis verkregen omtrent de te herkennen afwijkingen en hoe hiermee vervolgens omgegaan wordt in de praktijk.
 4. De cursist is gemotiveerd de tijdens de cursus opgedane kennis te implementeren in zijn dagelijks handelen.
09:00 Registratie en koffie  
09:30 Welkom
L. van Erven
 
09:40 Inleiding
H.W. Vliegen
 
09:55 Systematische beoordeling van het ECG in 10 punten
L. van Erven
 
 
10:45 Koffiepauze  
 
11:15 Morfologie: bundeltakblok, hypertrofie, ischemie en infarct
H.W. Vliegen
 
12:00 Ritme- en geleidingsstoornissen
L. van Erven
 
 
12:45 Lunch op het Boerhaave Plein in het LUMC  
 
13:45 Vervolg
L. van Erven
H.W. Vliegen
 
14:15 Workshop ECG’s in 10 punten  
 
15:15 Theepauze  
 
15:45 (Quiz) en nabespreking  
 
16:30 Afsluiting
,