• Startdatum:
  • 28 september 2017
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Werkzaam als:
  • AIOS

Tijdens de cursus leert de cursist reflecteren op morele dilemma’s en moreel gevoelige situaties in het eigen professionele handelen, inclusief de relatie tot de collega’s, de instelling waar hij werkt en de maatschappelijke context. De cursus begint met een korte inleiding. Daarna gaat u aan de slag met analyses van situaties uit de praktijk. Dit gebeurt door middel van semigestructureerde gesprekken aan de hand van eigen ervaringen uit de praktijk. Situaties en verhoudingen worden geanalyseerd op een wijze die medisch-ethische (en strafrechtelijke) dimensie van het beroepsmatig handelen in de zorg belicht, verduidelijkt en positioneert. Eén casus wordt uitgebreid besproken om beter zicht te geven op in de ethiek vaak gehanteerde reflectiemethodes.

Docenten
Het onderwijs wordt verzorgd door de stafleden van de sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg.

Voorbereiding
Van elke deelnemer wordt gevraagd vooraf in minimaal 250 en maximaal 500 woorden een gebeurtenis of ervaring uit de eigen beroepspraktijk te beschrijven waarin een probleem zichtbaar wordt dat verband houdt met een ethische vraagstelling. De beschreven casus vormen het belangrijkste uitgangspunt voor de groepsbespreking. De casus dient uiterlijk een week voor de cursusdatum te worden aangeleverd via het e-mailadres van Medische Ethiek. Ter voorbereiding wordt de deelnemers gevraagd bepaalde literatuur te lezen.

Toetsing
Aan de hand van de aangeleverde casusbeschrijving en de inbreng tijdens de groepsbespreking wordt beoordeeld of de deelnemer naar behoren aan het onderwijs heeft geparticipeerd.

Aantal deelnemers
Maximaal 12 deelnemers.

Doelgroep
Aios vanaf opleidingsjaar 5 en 6 (mede afhankelijk van de opleidingsduur)

08:45 Registratie
09:00 Programma
12:00 Afsluiting

 

Het programma vindt plaats van 09.00 - 12.00 uur.

Na een korte inleiding worden door middel van een semi-gestructureerde gespreksvoering aan de hand van eigen ervaringen in de beroepspraktijk situaties en verhoudingen geanalyseerd op een wijze die de medisch-ethische (en gezondheidsrechtelijke) dimensie van het beroepsmatig handelen belicht, verduidelijkt en positioneert. Eén casus wordt uitgebreid besproken om beter zicht te geven op in de ethiek vaak gehanteerde reflectiemethodes.

 

LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

Medewerker Leidse OOR ziekenhuizen € 0.
Niet Leidse OOR € 150.

Voor deelnemers werkzaam binnen de Leidse OOR is de cursus gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus