• Startdatum:
 • 5 oktober 2017
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Medisch specialist, Physician Assistant

Accreditaties

 • NVK:
 • 4
 • NAPA:
 • 4
 • VSR:
 • 4

Een metabole ziekte in het brede spectrum van metabole ziekten wordt met de toenemende verbeterende technieken , steeds makkelijker om te detecteren. Het spectrum per metabole ziekte wordt hierdoor steeds breder. Het wordt dus steeds moeilijker om te denken dat het een metabole ziekte zou kunnen zijn . Screening naar metabole ziekten blijft dus belangrijk in de zoektocht naar de diagnose, zeker wanneer deze behandelbaar zijn. Welke ziekten vinden we met de analyse van plasma en urine? Welke onderzoeken worden dan gedaan? Wanneer en hoe moet je verder naar specifieke metabole diagnostiek? Wanneer is genetisch onderzoek geïndiceerd ? Middels deze refereeravond willen we niet alleen de tip, maar de hele sluier proberen op te lichten. 

Coordinatoren
Minke de Ru en Monique Williams

Doelstelling

 • U kunt een indeling maken van de metabole ziekten om de differentiaal diagnose en diagnostiek richting te geven en  te vereenvoudigen.
 • U kent de valkuilen en beperkingen van de neonatale screening , zodat u een metabole differentiaal diagnose kunt maken en gericht diagnostiek kunt aanvragen.
 • U bent op de hoogte van de behandelbare metabole ziekten voor zover die tot op heden bekend zijn.
 • Met behulp van de casuïstiek kunt u de juiste differentiaal diagnose maken en diagnostiek aanvragen , een eerste behandeling starten en noodplan maken voor het betreffende metabole probleem of verdenking metabole ziekte. 

Doelgroep
Kinderartsen en kinderartsen in opleiding

Locatie
HagaZiekenhuis (locatie Leyweg)
Auditorium
Leyweg 275
2545 CH Den Haag

15:30-16:00 Registratie en ontvangst
16:00-16:30 Metabole ziekten: een algemene benadering (en bereikbaarheid)
  Monique Williams
16:30-17:00 Neonatale screening: opbrengst, beperkingen en uitbreiding
  Jeannette Bleeker
17:00-17:30 Ontwikkelingen metabole ziekten en vinden van nieuwe aandoeningen, met geheel ander spectrum dan we gewend zijn
  Hidde H. Huidekoper
17:30-18:00 Laboratorium diagnostiek metabole ziekten en logistiek heden
  Jaap A. Bakker
18:00-19:00 Diner
19:00-21:00 Behandelbare-Bijzondere casuïstiek (interactieve sessie)
  De zieke zuigeling
  Pyridoxine afhankelijke epilepsie en PNPO verschil, behandeling
  Monique Williams
  Glycine transporter stoornis, noodzaak tot LP , bij onbegrepen beeld
  Minke de Ru - patiënt van FR
  Het zieke kind
  Rhabdomyolyse
  Irina N. Snoeck en Marjolein Akkermans
  Hyperammoniemie casus (ED)
  Monique Williams
  MCADD behandeling bij dreigende ontregeling
  Willemijn van Heel
  Een late presentatie van een behandelbare aandoening
  Hanneriek van den Hout
21.00 Sluiting
HagaZiekenhuis
Leyweg 275, 2545 CH Den Haag

Deelname: € 85,-