• Startdatum:
 • 6 september 2017
 • Cursusduur:
 • 3 dagen
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Verpleegkundige, Paramedicus/ Medisch ondersteuner

Accreditaties

 • KNGF:
 • 18
 • NIP:
 • Aangevraagd
 • Registerplein:
 • 2
 • VSR:
 • 18
 • V&VN:
 • 18
 • FGzPt:
 • Aangevraagd

Het Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten (PPEP4All) is een zelfmanagement educatie programma voor mensen met een (chronische) ziekte ‘de patiënt’, en/of zijn of haar ‘partner’/mantelzorger.

Het vormt een aanvulling op de medische behandeling. Het PPEP4All beoogt zowel de persoon met de chronische aandoening als ook zijn of haar partner, die handvatten te bieden die hen in staat stellen de psychische en psychosociale gevolgen, waar vrijwel iedere (chronisch) zieke en zijn omgeving nou eenmaal mee te maken krijgen, goed te managen en daardoor de kwaliteit van hun leven positief te beïnvloeden. De focus ligt op mogelijkheden i.p.v. beperkingen, op acceptatie en op het bevorderen van de autonomie en zelfredzaamheid van zowel de patiënt als de partner.

Het PPEP4All is het eerste ziekte overstijgende zelfmanagement programma. Er kan zowel voor een heterogene groep, als voor een ziekte specifieke groepssamenstelling gekozen worden. Daarnaast biedt het PPEP4All zowel de persoon met de aandoening als ook de partner een eigen educatie programma bestaande uit acht groepssessies met elk een eigen thema. Het betrekt dus het hele systeem bij het management van een chronische ziekte.

Leerdoelen
Voor deze cursus zijn leerdoelen geformuleerd. Deze leerdoelen kunt u hier bekijken.

Accreditatie
De accreditatie wordt bij diverse beroepsverenigingen aangevraagd, op basis van de beroepsgroepen van de ingeschreven.

Doelgroep
Deze driedaagse cursus richt zich op toekomstige trainers/begeleiders van een psychosociaal begeleidingsprogramma voor patiënten met chronische aandoeningen en hun partners die het zelfmanagement programma PPEP4All willen implementeren binnen hun setting, zoals bijvoorbeeld:

 • (GZ- en/of Eerstelijns-) Psychologen
 • Huisartsen
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Geriaters
 • Bedrijfsartsen
 • Logopedisten
 • Maatschappelijk werkers
 • Verpleegkundigen
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten

Cursuscommissie
mw. dr. N.G.A. Kamminga, Maastricht UMC+, Medical Psychology

 

 

 

 

  woensdag 6 september
09:00 Ontvangst en registratie
09:15 Korte kennismaking en bespreking dagprogramma
  N.G.A. Kamminga
09:30 Theorie PPEP4All
  N.G.A. Kamminga
10:30 Wetenschappelijke onderbouwing
  E. Solis
11:00 Koffiepauze
11:15 Competenties als trainer
  N.G.A. Kamminga
12:00 Lunchpauze
13:00 Rol als trainer
  N.G.A. Kamminga
14:00 Groepssamenstelling
  N.G.A. Kamminga
15:15 Theepauze
15:30 Trainershandleiding
  N.G.A. Kamminga
16:30 Vragen en afsluiting
09:00 Ontvangst
  woensdag 27 september
09:30 Intake
10:00 Patiëntenwerkboek en Partnerwerkboek en trainen met oefensessies
  Sessie 1 – Rol van patiënt in hulpverlenersproces en rol van de trainer in informatieverstrekking
  Sessie 2 – Zelfevaluatie en vermoeidheidsmanagement
  Sessie 3 – Gezondheidsbevordering: Prettige activiteiten - definitie
12:30 Lunchpauze
13:30 Patiëntenwerkboek en Partnerwerkboek en trainen met oefensessies vervolg
  Sessie 4 en 5 – 4 G’s en balans zorglast
  Sessie 6 – Communicatie
  Sessie 7 – Netwerk - Formeel en Informeel
  Sessie 8 – Evaluatie
15:30 Toets en digitale ankersessie
  Noëlle Kamminga en Tristan Garssen
16:30 Afsluiting en huiswerk
  woensdag 1 november
09:00 Ontvangst
09:30 Welkom, toetsing en uitleg oefensessie
  Noëlle Kamminga en Linda Rijkuiter
10:15 Overleg trainerskoppel 1
10:30 Oefensessie 1
  10 min kennismaking
  20 min actieve informatie
  30 minuten oefening
  45 minuten feedback
12:15 Lunchpauze
13:15 Overleg trainerskoppel 2
13:30 Oefensessie 2
  10 min kennismaking
  20 min actieve informatie
  30 minuten oefening
  45 minuten feedback
15:15 Theepauze
15:30 Plenaire nabespreking oefensessies
  Noëlle Kamminga en Linda Rijkuiter
16:00 Organisatie, onderzoek en kwaliteit
  Noëlle Kamminga
16:45 Evaluatie en afsluiting
  Noëlle Kamminga en Linda Rijkuiter
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

Prijs   € 600,00
Prijs  set boeken   € 85,00

Let op: het is NIET mogelijk om meerdere personen met hetzelfde e-mailadres in te schrijven.

Boeken PPEP4All
Voor deze cursus is het de bedoeling dat u de PPEP4All boeken aanschaft en meebrengt naar de cursusdagen. Het gaat daarbij om de volgende drie boeken:

 • PPEP4All Zelfmanagementprogramma voor chronisch zieken en hun partner - Patiëntenwerkboek
 • PPEP4All Zelfmanagementprogramma voor chronisch zieken en hun partner - Partnerwerkboek
 • PPEP4All Zelfmanagementprogramma voor chronisch zieken en hun partner - Trainershandleiding

De boeken zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen
Wij bieden u de mogelijkheid om de boeken als set met korting aan te schaffen. U kunt dit doen door het vinkje bij de optie 'PPEP4All boeken (set incl. patiëntenwerkboek, partnerwerkboek, trainershandleiding)' aan te vinken. De kosten voor de hele set zijn € 85,-.

Voor meer informatie over de boeken verwijzen wij u naar de website van Uitgeverij Boom.