• Startdatum:
 • 2 februari 2018
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Accreditaties

 • NVvH:
 • Aangevraagd
 • NVU:
 • Aangevraagd
 • NVOG:
 • Aangevraagd
 • KNO:
 • Aangevraagd
 • NOV:
 • Aangevraagd

De antistollingsbehandeling in Nederland verschuift snel van voornamelijk vitamine K antagonisten naar steeds meer gebruik van de directe orale anticoagulantia (DOACs). Met vier geregistreerde medicijnen (apixaban, dabigatran, edoxaban en rivaroxaban) en een aantal middelen in de pijplijn wordt het moeilijker het juiste beleid te kiezen ten aanzien van staken of zelfs couperen van antistolling rondom ingrepen of bloedingen.

In deze praktijkgerichte cursus krijgt u aan de hand van herkenbare casuïstiek een overzicht van de belangrijkste feiten over hoe het best om te gaan met antistolling rondom chirurgische ingrepen en bij bloedingen. Hoe lang voor een ingreep moet u antistolling staken? Hoe kunt u en wanneer moet u  effect van antistollingsmedicatie meten? Wat is de meest effectieve manier om antistolling te couperen? Zit er verschil tussen de 4 beschikbare DOACs? Wat zijn de belangrijkste aandachtpunten in het gebruik van de DOACs? Naast bespreking van de DOACs wordt ook aandacht besteed aan vitamine k antagonisten.

Tijdens deze cursus wordt u up-to-date gebracht over de werking en farmacologische kenmerken van de verschillende antistollingsmiddelen en de beste strategie om per antistollingsklasse om te gaan met spoedsituaties of electieve ingrepen. Ook wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot overbruggingstherapie doorgenomen.

De cursus is voor het grootste deel casuïstiek gedreven. U krijgt handvatten om ‘morgen’ in uw praktijk doelgericht om te gaan met conventionele en moderne antistollingsmedicatie.

12.30 Registratie met inlooplunch
13.00 Introductie
  Erik Klok
13.15 Achtergrondinfo VKA en DOACs: farmacodynamiek/kinetiek, dosering, meten van effect, belangrijke indicaties
  Jeroen Eikenboom
14.00 VKA bij electieve/acute chirurgie en bloedingen
  Felix van der Meer
14.45 Pauze
15.15 DOACs bij acute chirurgie/bloedingen
  Erik Klok
16.00 DOACs bij electieve ingrepen
  Menno Huisman
16.45 Afsluiting
17.00 Borrel
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Deelname: € 110,-

Korting voor artsen in opleiding: - € 55,-