• Startdatum:
  • 14 december 2018
  • Cursusduur:
  • 2 dagen
  • Werkzaam als:
  • Medisch specialist, AIOS

Deze cursus is sterk ‘hands-on’ georiënteerd.
In korte inleidingen, door ervaren hoofd-hals-chirurgen en -anatomen, wordt ingegaan op peroperatieve oriëntatie door het gebruik van ‘landmarks’ en door het herkennen van relaties met omgevende structuren.
Doel is een operatiemethodiek aan te leren die is gebaseerd op nauwkeurige anatomische kennis en secure preparatietechniek, waardoor peroperatieve schade en post-operatieve morbiditeit kunnen worden geminimaliseerd.
 
De practica worden gegeven in het ‘skillslab’ van het LUMC. De theorie wordt geïllustreerd en verlevendigd met klinische voorbeelden uit de ervaringswereld van de verschillende docenten, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan chirurgisch-anatomische complicaties en de preventie ervan.

De deelnemers ontvangen voorafgaand aan de cursus het cursusboek. Tevens zijn de presentaties van de sprekers gedurende drie jaar beschikbaar op www.boerhaavenascholing.nl.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor chirurgen, kno-artsen, kaakchirurgen, plastisch chirurgen en voor hen die voor één van deze specialismen in opleiding zijn.

  14 juni 2018
08:35 - 08:55 Registratie en koffie
08:55 - 09:00 Welkom en inleiding
  A.P.M. Langeveld
09:00 - 09:15 Inleiding trigonum submandibulare en regio submentale
  J.G.A.M. de Visscher
09:15 - 10:30 Practicum trigonum submandibulare, regio submentale en sublinguale
10:30 - 11:00 Koffiepauze
11:00 - 11:15 Inleiding trigonum caroticum
  A. Schepers
11:15 - 12:30 Practicum trigonum caroticum
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 13:45 Inleiding glandula parotis
  J.A.U. Hardillo
13:45 - 15:00 Practicum glandula parotis
15:00 - 15:30 Theepauze
15:30 - 15:45 Inleiding kaakgewricht
  J.P.R. van Merkesteyn
15:45 - 17:00 Practicum kaakgewricht
vanaf 17:00 Borrel en Diner
  15 juni 2018
09:00 - 09:15 Inleiding schildklier en bijschildklier
  M. Vriens
09:15 - 10:15 Practicum (bij-)schildklier
10:15 - 10:45 Koffiepauze
10:45 - 11:00 Inleiding larynx
  A.P.M. Langeveld
11:00 - 12:00 Practicum larynx
12:00  - 12:30 Radiologische anatomie van het hoofd-halsgebied
  B.M. Verbist
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 13:45 Inleiding achterste halsdriehoek
  C.A. Meeuwis
13:45 - 15:00 Practicum achterste halsdriehoek
15:00 - 15:30 Theepauze
15:30 - 16:30 Practicum overige anatomie en recapitulatie
16:30 Afsluiting
LUMC
Einthovenweg 20, 2333 ZC Leiden

€ 1.165,-.