• Startdatum:
 • 8 februari 2018
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige

Wilt u het meetinstrument HoNOSCA gebruiken? Of bent u op zoek naar de ervaringen van anderen om te toetsen of u op eenzelfde wijze meet? De HoNOSCA-training voor zorgprofessionals leert u de benodigde vaardigheden. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt als enige in Nederland de basistraining, hertraining en intervisiebijeenkomst over HoNOSCA aan. Voor professionals die werken bij instellingen die gebruik maken van ROMCKAP is de training gratis en accreditatie is toegekend.

HoNOSCA
HoNOSCA (Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents) is een gebruiksvriendelijk meetinstrument voor behandelaren om het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren te meten. Het instrument is tevens een van de instrumenten die door Stichting Benchmark GGZ wordt aanbevolen voor ROM (Routine Outcome Monitoring).

De HoNOSCA is ontwikkeld om aspecten van de gezondheid en het sociaal functioneren in kaart te brengen bij kinderen en adolescenten die problemen hebben met hun geestelijke gezondheid. Het is een instrument dat gedrag, beperkingen, symptomen en sociaal functioneren bij kinderen met een psychische stoornis snel in kaart brengt en dat de behandelaar invult. De HoNOSCA meet de meest ernstige problemen die zich hebben voorgedaan in de afgelopen twee weken vóór de afname. Het biedt een globaal beeld van de huidige staat van gezondheid en sociaal functioneren en kan hierdoor goed gebruikt worden als instrument om te zien of de gezondheid en het sociaal functioneren van kinderen en adolescenten tijdens de behandeling verbetert. Tevens kan het instrument worden gebruikt om de behandeling te evalueren.

Train de trainer: zelf uw collega’s leren trainen
Het Kenniscentrum organiseert de HoNOSCA-training volgens het train-de-trainer-principe. De complete training bestaat uit een basistraining, hertraining, en intervisiebijeenkomst. Per trainingsdag volgt één van deze onderdelen. Na het volgen van de basistraining en de hertraining kunt u zelf beginnen met het trainen van uw collega’s en zo ook binnen uw eigen organisatie samen werken aan kwaliteit.

Basistraining: de mogelijkheden met HoNOSCA
De basistraining staat in het teken van het leren scoren met de HoNOSCA. Wat is HoNOSCA en welke mogelijkheden biedt dit meetinstrument? U krijgt algemene en praktische uitleg over het gebruik van de HoNOSCA en oefent twee casussen aan de hand van een filmopname. Samen met de andere deelnemers worden deze scores vervolgens besproken. Na afloop ontvangt u vijf oefencasussen met uitwerking, zodat u op een rustig moment nog eens verder kunt oefenen met het instrument.

Doelstelling
Het hoofddoel van de HoNOSCA-trainingen is de deelnemers te voorzien van de vaardigheden om de HoNOSCA in te vullen.

Doelgroep
Behandelaren binnen de jeugd GGZ, zoals psychologen, pedagogen, psychiaters, verpleegkundigen, die de HoNOSCA vragenlijst willen afnemen bij kinderen en jeugdigen.

Uiterste inschrijfdatum
Inschrijven is mogelijk t/m 14 november 2017. 

Accreditatie
Accreditatiepunten worden toegekend nadat u alle drie de onderdelen van de HoNOSCA training heeft afgerond (basistraining, hertraining en intervisiebijeenkomst). 

 

08.30 Ontvangst en registratie
09.00 Basistraining
  Korte introductie programma en trainingsonderdelen
  Korte voorstelronde
  Presentatie HoNOSCA
  Oefencasussen scoren a.d.h.v. DVD
  Presentatie 'Inbedding in de praktijk'
  Afronding basistraining
12.00 Einde programma

 

Kenniscentrum Kinder- & Jeugdpsychiatrie
Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht

Prijs  € 495,00
Korting leden ROMCKAP  - € 495,00

Deelname aan de HoNOSCA trainingsdag is kosteloos voor medewerkers vanuit ROMCKAP-instellingen. De volgende organisaties zijn aangesloten bij ROMCKAP:

 • Intermetzo
 • Herlaarhof
 • Accare
 • De Bascule
 • Curium-LUMC
 • GGz Breburg
 • GGzE
 • GGz Centraal
 • GGZ Oost Brabant
 • De Jutters
 • Karakter
 • Lucertis
 • GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen
 • Triversum
 • Yulius

Ook wanneer u niet bij één van bovengenoemde organisaties werkzaam bent, kunt u deelnemen aan de HoNOSCA-training. Deelname is dan tegen betaling mogelijk.

NB: Gratis deelname betekent niet dat de organisatie van deze training kosteloos is. Ook bij gratis deelname gelden onze algemene voorwaarden en zullen annuleringskosten worden doorberekend.