• Startdatum:
 • 8 maart 2018
 • Cursusduur:
 • 15 dagen
 • Werkzaam als:
 • Specialist ouderengeneeskunde

Aan het eind van deze opleiding heb je:

 • Inzicht in hoe strategisch beleid tot stand komt
 • Inzicht in bedrijfsvoering
 • Kennis van financieringsstromen
 • Kennis van doelgroepenbeleid
 • Kennis van project- en verandermanagement
 • Adviesvaardigheden
 • Vaardigheden op het gebied van profilering, positioneringen netwerken
 • Coachvaardigheden.

en kun je:

 • Persoonlijk leiderschap tonen
 • Een ondernemende houding aannemen
 • Een visie vormen en strategische keuzes maken
 • passend bij de trends en ontwikkeling binnende gezondheidszorg en maatschappij, en deouderengeneeskunde in het bijzonder
 • Innovaties in het vakgebied volgen, beoordelen en implementeren
 • Sturing geven aan verandertrajecten
 • Sturing geven aan teams en/of netwerken
 • Beleidsmatig denken en handelen

Onderwijsvormen

 • Modulair ingerichte centrale onderwijsdagen: de modules kunnen, op een tijdstip naar keuze, apart gevolgd worden
 • Stages
 • Voorbereidingsopdrachten
 • Uitwerkingsopdrachten
 • Projecten
 • Presentaties op symposia en onderwijsdagen
 • Netwerkavonden


Samenwerking
Door samen te werken bereik je meer. Daarom is, voor nog aansprekender onderwijs, per 2017 onderwijs van deze kaderopleiding nauw vervlochten met die van de kaderopleiding Beleid en Beheer voor huisartsen. Ook worden hierbij steeds meer dwarsverbanden gelegd met de kaderopleiding Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Bij de opzet van deze kaderopleiding nieuwe stijl is nauw samengewerkt met: hoofd en stafleden van de opleiding Specialisme Ouderengeneeskunde LUMC; specialisten ouderengeneeskunde verbonden aan het LUMC, VUmc en de Universiteit Maastricht

De kaderopleiding Beleid, Management & Ontwikkeling wordt van harte aanbevolen door Prof. dr. Jos Schols:

 • 'In de gezondheidszorg was medisch leiderschap altijd een must, is medisch leiderschap nog steeds een must en zal medisch leiderschap ook altijd een must blijven'...!
 • 'In elke gezondheidszorgsector, en misschien op dit moment met name in de ouderenzorg, zal men altijd op zoek blijven naar medisch leiderschapstalent'.
 • 'Het ontluiken en tot wasdom komen van medisch leiderschapstalent in de ouderenzorg, kan prima ondersteund worden door een kaderopleiding Bestuur, Beleid en Management voor de Specialist Ouderengeneeskunde'.

Doelgroepen
Specialisten Ouderengeneeskunde en zorgprofessionals werkzaam in de ouderengeneeskunde (WO-niveau) die samenwerken met Specialisten Ouderengeneeskunde

Doelstelling
Van specialisten ouderengeneeskunde wordt in toenemende mate verwacht dat ze kennis en vaardigheden hebben op het gebied van bestuur, beleid en management. Daarbij moeten ze vanuit hun medische professie richting kunnen geven aan besluitvorming op bestuurlijk niveau en deze besluitvorming kunnen doorvertalen binnen de eigen vakgroep en andere betrokken disciplines. Er wordt verwacht dat ze zorginnovatie kunnen initiëren en implementeren, en een voortrekkers- of begeleidende rol kunnen vervullen op het gebied van verander- en projectmanagement. Daarnaast speelt profilering een steeds grotere rol. De kaderopleiding geeft hierop een antwoord en bereidt specialisten ouderengeneeskunde en betrokken professionals voor deze regierol op zich te nemen.

Kosten deelname
€9.950,- voor de gehele opleiding (inclusief cursusmateriaal, hotelovernachtingen, maaltijden, verfrissingen tijdens de cursus en CHBB registratie)

Registratiekosten*
Registratiekosten bedragen €668,-. Na inschrijving vind er een selectie plaats. Mocht u niet geselecteerd zijn ontvangt u de registratiekosten retour. Bij definitieve deelname ontvangt u een factuur voor het resterende cursusbedrag.
U kunt aangeven het cursusbedrag in één of twee termijnen te betalen. Voor betaling in twee termijnen rekenen wij eenmalig €50,- administratiekosten.

Cursusspecifieke annuleringsvoorwaarden
Bij annulering na bevestiging deelname dan zijn de annuleringskosten €667,50. Mocht u annuleren binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding volgt restitutie van 75% van het totale cursusbedrag. Annulering binnen 3 maanden na start van de opleiding leidt tot een restitutie van 50% van het betaalde bedrag. Bij staken van de opleiding nadien, wordt in principe niets gerestitueerd. Echter, een beroep op overmacht zal door de opleidingscommissie in overweging worden genomen met eventueel toekennen van een het restitutiebedrag. Voor betaling in twee termijn gelden dezelfde voorwaarden als bij betaling ineens.

Onderwijsdagen

 • Donderdag 9 en vrijdag 10 november 2017
 • Donderdag 8 en vrijdag 9 maart 2018
 • Donderdag 17 mei 2018
 • Donderdag 21 en vrijdag 22 juni 2018
 • Donderdag 6 en vrijdag 7 september 2018
 • Donderdag 8 en vrijdag 9 november 2018
 • Donderdag 7 en vrijdag 8 maart 2019
 • Donderdag 20 en vrijdag 21 juni 2019
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
0343 492 492
Registratie kosten* € 668,00  
Volledig tarief € 9.250,00  
Betaling 2 termijnen € 4.650,00  
Betaling 4 termijnen  € 2.337,00