• Startdatum:
 • 1 februari 2018
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Paramedicus/ Medisch ondersteuner

Veel ketensamenwerkingsverbanden zoeken naar mogelijkheden hoe goede ketenzorg te organiseren.

Met dit symposium voor alle PPEP4ALL- betrokken ketenpartners willen we samen kijken hoe PPEP4All te implementeren. Hoe kan elke ketenpartner hierin een rol spelen en hoe kunnen de rollen van de betrokken ketenpartners elkaar versterken. En wat zijn de mogelijkheden om te komen tot goede ketenzorg. Aanwezige ketenpartners gaan met elkaar kijken in de zelfevaluatiespiegel voor de implementatie van het PPEP4ALL om te komen tot het optimale PPEP4ALL zorgketenmodel.

Tot slot krijgt u tijdens het symposium veel gelegenheid om te netwerken met de diverse ketenpartners.

Doelstelling

De deelnemer heeft een beeld van :

 • de rol die de zorgverzekeraar speelt/ wil spelen ten aanzien van het vergoedingssysteem rondom zelfmanagement/ educatieprogramma’s in het algemeen en het PPEP4ALL in het bijzonder
 • de manier waarop de gemeentes omgaan met de taken die aan haar zijn toebedeeld op het gebied van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de rol die gemeenten als ketenzorgpartner bij de implementatie van zelfmanagement/ educatieprogramma’s in het algemeen en het PPEP4ALL in het bijzonder kunnen vervullen

De deelnemer krijgt inzicht in : 

 • de verantwoordelijkheid die zij zelf als ketenzorgpartner wil en kan vervullen en is in staat om mede invulling te  geven aan het optimale PPEP4ALL zorgketenmodel en onderlinge contacten aan te gaan (netwerkfunctie)
 • de manier waarop de verschillende invalshoeken van de afzonderlijke ketenpartners tot een succesvol implementatie van het PPEP4ALL kunnen leiden en geeft daarmede invulling aan het tot stand komen van het optimale zorgketenmodel

Doelgroep

Alle betrokken ketenpartners zoals:

 • alle patiëntenverenigingen, als belangenbehartigers van patiënten;
 • mantelzorgorganisaties, zoals bijvoorbeeld Stichting MEE;
 • zorgverzekeraars; gemeenten;
 • PPEP4ALL-trainers;
 • verwijzers, medisch specialisten, huisartsen
 • geïnteresseerden

Cursuscommissie

 • mw. dr. N.G.A. Kamminga, Maastricht UMC+, Medical Psychology
  PROGRAMMA IN VOORBEREIDING
12:00 Ontvangst en registratie
12:30 Welkomwoord en inleiding symposium
12:45  
13:15  
13:45  
14:00 Koffie- en thee pauze
14:30  
15:00  
15:25  
16:30  
16:45  
17:00 Afsluitende borrel
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Prijs  € 175