• Startdatum:
  • 9 februari 2018
  • Cursusduur:
  • 5 dagen
  • Werkzaam als:

"De registeropleiding compliance officer in de zorg gaf mij als deelnemer op integrale wijze inzicht. Het gaat daarbij om de hele range van compliancethema's van de zorg: van mededinging en privacy, correct declareren en fiscaliteit tot aan kwaliteit en veiligheid" Mireille Pluijgers, arts np, MSc.

"Nooit eerder over compliance officer in de zorg gehoord, totdat ik er bij toeval over las, de opleiding besloot te gaan volgen en nu met volle tevredenheid terugkijk op een geslaagde opleiding die mijn kennis over compliance, in mijn geval in de gehandicaptenzorg, absoluut heeft verrijkt!’’ Trudy Janson, bestuurssecretaris/beleidsmedewerker.

 

Aanleiding
De afgelopen jaren is gebleken dat externe toezichthouders hard kunnen optreden wanneer misstanden in de zorg plaatsvinden. Misstanden worden bovendien breed uitgemeten in de media. Om verantwoorde zorg te leveren en sancties te voorkomen moeten zorginstanties relevante wetgeving vertalen in praktische en heldere interne regels en processen en sturen op een open compliance cultuur.

Een vakbekwame compliance officer maakt in de praktijk een belangrijk verschil. Met dit doel zijn zorgexperts een opleiding voor Compliance Officer in de Zorg gestart.

Rol compliance officer
De compliance officer dient er aan bij te dragen dat het compliance programma van de zorginstelling up to date is en blijft en zodoende de risico’s adequaat te beheersen. Daarvoor zal de compliance officer goed ingevoerd moeten zijn in alle relevante zorgwetgeving, maar ook zeker in aanverwante rechtsgebieden. Compliance officer is echt een vak apart.

Aanpak
Tijdens de opleiding is de opdracht voor iedere deelnemer te werken aan het opstellen/actualiseren van het eigen compliance programma. Hierdoor heeft de deelnemer aan het einde van deze opleiding de nodige vakbekwaamheid opgedaan en beschikt de zorginstelling over eenaanzet voor een compliance programma. Uiteraard zijn de netwerk- en reflectiefunctie van deze opleiding eveneens belangrijke onderdelen.

Doelgroep

  • Managers, concerncontrollers, bestuurssecretarissen, juristen en (andere) werknemers van zorgaanbieders die zich wensen te verdiepen in compliance en compliance officer in de zorg willen worden
  • Opleidingsniveau hbo en wo

Geaccrediteerd
De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Compliance in de Zorg. Het diploma van deze opleiding samen met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kwalificeert voor inschrijving in het register voor Compliance Officers in de Zorg. Het diploma kan worden behaald bij een voldoende beoordeling van het door de deelnemer opgestelde indicatief Compliance plan en bij een aanwezigheid van de deelnemer van minimaal 70 procent bij de opleidingsdagen.

Cursusleider
Prof. dr. Wilco Oostwouder, eigenaar/directeur Meer Kennis, Hoogleraar Universiteit Utrecht, advocaat, Loyens & Loeff

Coördinator praktijk
Mr. dr. Marc Wiggers, advocaat Loyens & Loeff

Docenten
Docenten uit de praktijk (waaronder leden van het Zorgteam van Loyens & Loeff) en de academische wereld (waaronder hoogleraren van diverse universiteiten waaronder de Universiteit Leiden) maken hun opwachting. De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de CRKBO-onderwijsinstelling ‘Meer Kennis’ en Boerhaave Nascholing.

Locaties
Olympisch Stadion Amsterdam: op 9 februari 2018, 23 maart 2018, 6 april 2018 en op 20 april 2018;
Kantoor Loyens & Loeff Amsterdam: 9 maart 2018

Overig
Meer Kennis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57448094. Als erkend CRKBO opleidingsinstituut (geregistreerd als “W.J. Oostwouder”) zijn de onderwijsactiviteiten van Meer Kennis vrijgesteld van btw.

Losse opleidingsdagen
Wilt u een of meerdere losse opleidingsdagen volgen in plaats van de gehele opleiding? Neem in dat geval even contact met ons op.

Het programma vindt u in de kolom aan de rechterzijde van deze pagina.

Olympisch Stadion
Olympisch Stadion 2, 1076 DE Amsterdam

Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg: € 2925,-

Speciaal voor de snelle beslissers wordt er een korting gegeven van 10 % op het inschrijfgeld! U betaalt dan € 2630,- in plaats van € 2925,-. Deze kortingsactie is geldig tot 15 december 2017.