• Startdatum:
 • 30 augustus 2018
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Specialist ouderengeneeskunde, Physician Assistant, Verpleegkundig specialist

Boerhaave Nascholing organiseert jaarlijks een aantal vaardighedencursussen voor huisartsen. Deze cursussen hebben wij gebundeld en bieden wij u aan tijdens deze tweedaagse summer school. Ook physician assistants en verpleegkundig specialisten zijn van harte welkom! 

Het programma op dag 1 ziet er als volgt uit:

Ochtend
Training gynaecologische competenties
In samenwerking met de vakgroep Gynaecologie van het LUMC organiseert Boerhaave deze vaardigheidstraining. Het is onze bedoeling dat u na korte inleidingen vooral zelf aan de slag gaat met het plaatsen van een pessarium, inbrengen van verschillende IUD’s (koperspiraal en hormaaonspiraal) en het plaatsen van Implanon om behendiger te worden. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan praktijkorganisatie en de indicatiestelling.

Middag
Kleine chirurgische handelingen
Deze vaardigheidstraining biedt u een prettige mogelijkheid om in de snijzaal van het LUMC uw kennis en vaardigheden onder de deskundige begeleiding van een chirurg en een dermatoloog weer up-to-date te krijgen.
Na korte theoretische toelichtingen gaat u aan de slag met:

 • het hanteren van chirurgische instrumenten;
 • het hechten en knopen van huidwonden, bijzondere hechtingen;
 • het verwijderen van een huidafwijking ( huidexcisie);
 • het verwijderen van atheroomcystes;
 • het nemen van biopten.

Het programma op dag 2 is als volgt:

Ochtend
Oogheelkunde:

 • Oogboren en chalazion

Middag
Anatomie en onderzoek bewegingsapparaat en injectietechnieken schouder, knie, hand en pols. In de snijzaal van het LUMC.

  Dag 1 ochtend: Gynaecologische vaardigheden
09:00 Registratie
09:30 Inleiding en uitleg van de cursus
09:35 Veranderingen bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
09:50 IUD inbrengen / implanon inbrengen
  - Korte uitleg over indicatiestelling verschillende IUD’s
  - Korte instructie over voorzorgen (SOA test) en nacontroles
  - Oefenen inbrengen verschillende IUD’s
  - Oefenen inbrengen implanon
11:00 Pauze
11:30 IUD inbrengen / implanon inbrengen
  - Korte uitleg over indicatiestelling verschillende IUD’s
  - Korte instructie over voorzorgen (SOA test) en nacontroles
  - Oefenen inbrengen verschillende IUD’s
  - Oefenen inbrengen implanon
12.45-13.30 Lunch
  Dag 1 middag: Kleine chirurgische vaardigheden
13.30-14.00 Introductie en chirurgische instrumenten hanteren (plenair)
14.00-17.00 Carrousel met 5 verschillende onderwerpen. Per onderwerp 5 minuten theoretische uitleg met pit falls. Voordoen 5 minuten. Daarna 20 minuten zelf oefenen onder begeleiding. In groepjes van 5 personen:
  - Station 1:  Hechten en knopen van huidwonden
  - Station 2: Bijzondere hechtingen
  - Station 3: Evt. Verwijderen atheroomcyste (optie)
  - Station 4: Excisie laag risico BCC
  - Station 5: Nemen van een biopt
15.00-15.30 Theepauze
17.00 Afsluiting met een borrel / bezoek Anatomisch museum?
17.45 Diner
19.00-20.00 Kleine kwalenquiz?
  Dag 2 ochtend: Oogheelkunde: kleine verrichtingen
09.30-10.00 Ontvangst met koffie
10.00-12.30 - Verwijderen corpora aliena
  - boren van de cornea
  - excochelatie chalazia
12.30-13.30 Lunch
  Dag 2 middag: Anatomie /onderzoek bewegingsapparaat en injectietechnieken schouder. knie
13.30-14.15 Welkom en introductie
  - Anatomie en schouder en knie
  - Injectietechnieken
14.30-15.15 1e ronde workshops Anatomie en Injectietechnieken
  - Groep 1: Injecteren fantomen schouder en knie
  - Groep 2: Opfrissen van de regionale anatomie met preparaten
  Koffie/thee pauze
15.00-16.30 2e ronde workshop Anatomie en Injectietechnieken
  - Groep 1: Opfrissen van de regionale anatomie met preparaten
  - Groep 2: Injecteren fantomen schouder en knie
16.30 Afronding/Afsluiting met mondelinge evaluatie en borrel
LUMC
Einthovenweg 20, 2333 ZC Leiden