• Startdatum:
 • 21 maart 2018
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Accreditaties

 • NVZA:
 • 12
 • ABAN:
 • Aangevraagd
 • VSR:
 • 13

De 'Teach the Teachers' cursus heeft tot doel medisch specialisten  die AIOS opleiden nieuwe inzichten aan te reiken over de wijze waarop volwassenen in een professionele context leren.
De leidende gedachte is dat opleiders hun manier van opleiden efficiënter kunnen maken als zij begrijpen hoe dat leerproces verloopt en deze inzichten in hun dagelijkse opleidingspraktijk incorporeren.

Opzet van de cursus

De cursus:

 • bouwt voort op uw ervaring in het opleiden van studenten en arts-assistenten
 • geeft inzicht in de manier waarop volwassenen leren
 • reikt u ideeën aan om opleidingsactiviteiten efficiënt te plannen en uit te voeren
 • helpt u uw eigen manier van opleiden te evalueren

Instructeurs

De cursus wordt gegeven door twee instructeurs:

 • Een ervaren clinicus die ervaring heeft met volwassenenonderwijs  (mw.dr. M.I. Sedney, cardioloog, Den Haag)
 • Een deskundige op het gebied van medisch professionele ontwikkeling (mw.drs. B.J.A. de Leede, onderwijskundig adviseur, Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO), LUMC)

Om een optimale interactie te garanderen tussen deelnemers en instructeurs is het aantal cursisten beperkt tot tien.

Doelstelling

 • Inzicht in leren door volwassenen
 • Gebruik van verschillende onderwijsvormen voor onderwijs aan AIOS
 • Formuleren van leerdoelen in de opleiding
 • Overdragen van praktische vaardigheden
 • Geven van feedback
 • Methoden van beoordelen van AIOS

Doelgroep

Medisch specialisten die AIOS opleiden.

Cursuscommissie

 • mw.drs. E.G.M. Adelmeijer, LUMC, Onderwijs Expertise Centrum

DAG 1 (09.00-17.00 uur)

 • Introductie
  • Achtergrond en doel van de cursus
 • Opleiden en opgeleid worden
  • Inzicht in kenmerken van leren van volwassenen
  • Inzicht in competentiegericht opleiden en leren in de praktijk
  • Inzicht krijgen in opleidersrol en kenmerken van de goede opleider
 • Microteaching
  • Oefenen met een efficiënte vorm van onderwijs
 • Feedback geven
  • Oefenen met het geven van constructieve feedback
 • Leerdoelen
  • Inzicht in de functie van leerdoelen
  • Oefenen met het formuleren van leerdoelen
 • Leerstijl
  • Bewust worden van verschillende leerstijlen
  • Inzicht krijgen in eigen leerstijl

Borrel

DAG 2 (09.00-16.30/17.00 uur)

 • Ontwerpen van een onderwijsprogramma
  • Inzicht krijgen in ontwikkelen van een consistent programma
 • Feedback geven
  • Inzicht krijgen en oefenen met het geven van feedback aan AIOS
 • Beoordelen in de kliniek
  • Inzicht krijgen in het verschil tussen feedback en beoordelen
  • Kennismaken met verschillende vormen van toetsen en beoordelen
  • Toetsen in relatie tot de competenties
 • 4 stappen methode voor het aanleren van vaardigheden
,

Medewerkers OOR ziekenhuizen € 650,00 
Medewerkers ziekenhuizen buiten Leidse OOR  € 800,00