De Boerhaave Commissie is ingesteld door de Raad van Bestuur om de kwaliteit van de cursussen te monitoren.

De commissie heeft verschillende taken:

  • Het goedkeuren van voorstellen voor cursussen voor medisch specialisten (en i.o.). Hierbij hanteert de commissie de volgende criteria: wetenschappelijke kwaliteit, actualiteit, praktijkgerichtheid en de expertise van de voorgestelde docenten.
  • Het regelmatig ontwikkelen van nieuwe innovatieve ideeën over de opzet, inhoud, kwaliteit en de uitvoering van cursussen en opleidingen;
  • Het bevorderen van nascholingsgeneeskunde bij artsen en medische onderzoekers over heel de wereld;
  • Het adviseren van ontwikkelingen op het gebied van (medische) nascholing waar het LUMC (in)direct bij betrokken is.

Namens de Boerhaave Commissie is de Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde (STEG) ingesteld. Die richt zich op bovenstaande taken voor de nascholing in de eerste lijn.

 Leden van de Boerhaave Commissie