Boerhaave Nascholing hanteert m.b.t. sponsoring het volgende beleid: 

1: De landelijke regelgeving wordt gevolgd en de betrokkenheid van industriële partners is conform de richtlijnen van het Code Geneesmiddelen Reklame (dus geen inhoudelijke bemoeienis met programma);
2: Er zijn meerdere aanbieders tegelijkertijd (minimaal 2 à 3);
3: De sponsorgelden zijn volledig zichtbaar in de begroting van de cursus.