De Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde (STEG) ontwikkelt voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde een middellange termijnplanning met een gestructureerd cursusaanbod

De STEG werkt onder auspiciën van de Boerhaave Commissie. In samenwerking met Boerhaave Nascholing worden jaarlijks terugkerende cursussen en symposia georganiseerd. Daarnaast wordt het bedenken en vormgeven van nieuwe bijscholingsactiviteiten geïnitieerd en begeleid door de STEG.
De Boerhaave cursussen voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde zijn in principe alle sponsorvrij. Als dit niet het geval is, gaan we uit van de richtlijnen van de CGR.

Leden van de Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde