Ouderengeneeskunde is door onder andere comorbiditeit en de kwetsbaarheid van ouderen een complex vak. Voor begeleiding en behandeling van ouderen is specialistische kennis nodig. De specialist ouderengeneeskunde speelt een belangrijke rol binnen de geneeskunde. Met een steeds toenemende levensverwachting en vergrijzing zal dit vakgebied in Nederland en wereldwijd alleen maar belangrijker worden.

Aging is een van de profileringsgebieden van het LUMC. Wereldwijd behoort het LUMC tot de top als het gaat om onderzoek naar veroudering en patiëntenzorg voor ouderen. De doelstelling van het LUMC is om bij te dragen aan een langer en gezonder leven. De bijscholing van Boerhaave Nascholing sluit hier naadloos op aan. In samenwerking met het LUMC bevatten de cursussen de nieuwste wetenschappelijke inzichten en technologische doorbraken.

 

Al meer dan 60 jaar organiseert Boerhaave Nascholing jaarlijks een tiental geaccrediteerde cursussen voor specialisten ouderengeneeskunde. Elke vijf jaar passeren de verschillende vakgebieden de revue. Op deze manier wordt over de volle breedte van het werkveld nageschoold. Naast het jaarprogramma start elk jaar een tweetal NHG-kaderopleidingen, Beleid en Beheer en Ouderengeneeskunde. Na het doorlopen van de twee fasen van deze opleidingen kunnen huisartsen worden ingeschreven in het register van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden.

Sinds enkele jaren organiseren wij ook de Leidse Ouderengeneeskunde Dagen. Dit betreft een tweedaagse nascholing over ouderengeneeskunde in brede zin en gaat dwars door de lijnen heen. De dagen worden georganiseerd in samenwerking met de Leyden Academy on Vitality and Ageing, de afdeling Ouderengeneeskunde van het LUMC, de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC, zorgorganisaties Topaz en Marente en de gemeente Leiden. In deze nascholing worden ontwikkelingen beschouwd vanuit zowel ziekenhuis, verpleeghuis als eerstelijn. Er komt wederom veel nadruk te liggen op praktische informatie. ‘Vandaag geleerd bij Boerhaave Nascholing is morgen toegepast in de praktijk.’

Vaak wordt de nascholing bij Boerhaave gecombineerd met (online) voor- en natoetsen. Op deze manier is het duidelijk bij te houden welke vorderingen de cursist maakt tijdens de nascholing. Voorbereiding en studieopdrachten zijn steeds meer in de vorm van geavanceerde e-learnings. Deze e-learnings worden gebruikt bij bijvoorbeeld ECG-monitoring en dermatoscopie. Zo is het bijhouden van de stof overzichtelijk en uitdagend.

Wilt u iets vragen of heeft u een suggestie? Neem dan contact met ons op. Wij lezen het graag.