Boerhaave Nascholing biedt onderwijs aan Artsen in Opleiding tot Specialist (AIOS) binnen het eigen vakgebied en daarbuiten. Specialismegebonden onderwijs wordt voor verschillende vakgebieden verzorgd, o.a.: dermatologie en gynaecologie (Cobra).

AIOS bij Boerhaave Nascholing

Artsen in opleiding tot specialist zijn een belangrijke doelgroep binnen Boerhaave Nascholing. Naast medische vaardigheden moet een AIOS verschillende competenties onder de knie krijgen. Boerhaave Nascholing biedt opleidingen en cursussen aan speciaal ontwikkeld voor het eigen maken van deze vaardigheden en competenties. De cursussen zijn evenwichtig verdeeld over de opleidingstijd, hierdoor sluit het goed aan op het niveau van de cursisten.

Waarom kiezen voor Boerhaave Nascholing Leiden? Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit, zijn verbonden met het LUMC en Universiteit Leiden, geven onderwijs altijd volgens de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast ontmoet u tijdens de nascholing collega-artsen met dezelfde behoefte aan nascholing. 

Onderwijs

 

Boerhaave Nascholing organiseert disciplineoverstijgend onderwijs voor de Leidse Opleidings- en Onderwijs Regio (OOR). Verschillende competenties komen aan bod binnen de cursussen. Naast de medisch-inhoudelijke vaardigheden is er een aantal niet-specialismegebonden competenties (volgens de CanMEDS) waarin een AIOS zich gedurende zijn opleiding moet bekwamen, zit zijn medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit. Het onderwijs van Boerhaave Nascholing omvat al deze competenties en biedt daarnaast de kans om de AIOS deze competenties eigen te maken. Dagelijkse patiëntenzorgpraktijk biedt de basis voor de opleidingen. Door gebruik te maken van eigen casuïstiek en aan de slag te gaan met problemen uit de praktijk worden verschillende onderwerpen behandeld. Daarnaast worden vaak trainingsacteurs ingezet om de situaties zo realistisch mogelijk neer te zetten en goede oefensituaties te creëren.

Er wordt ook nascholing georganiseerd in klinische onderwijskunde, waarbij AIOS onderwijsbekwaamheden en docentprofessionalisering ontwikkelen.

Docenten bij deze cursussen zijn experts op hun gebied en steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het vak. Afhankelijk van de cursus wordt onderwijs gegeven door clinici, ethici, (gedrags)wetenschappers en/of onderwijskundigen.

Naast bovenstaand onderwijs dat Boerhaave Nascholing voor de OOR Leiden organiseert, kennen de diverse OOR-opleidingsinstellingen ook een eigen palet aan van discipline overstijgend onderwijs. Dit zijn veelal avonden gericht op een specifiek onderwerp dat specialisme-overstijgend interessant is, bijvoorbeeld over het levenseinde, tuchtklachten, ouderenzorg of global health. Deze onderwijsmomenten zijn voor alle AIOS in OOR Leiden gratis toegankelijk (mits anders vermeld), waarmee de AIOS zich verder kan verdiepen in voor hem/haar relevante thema’s. Een actueel overzicht van deze lokale onderwijsmomenten is te vinden op https://www.lumc.nl/org/oor-leiden/trainingen/AIOS1/ 

Praktisch

De OOR opleidingsinstellingen financieren de deelname aan de AIOS-cursussen voor deelnemers uit de OOR. Cursisten die werkzaam zijn buiten de OOR dienen het volledige cursusbedrag te betalen. Meer informatie over de Leidse OOR leest u hier

Wilt u iets vragen of heeft u een suggestie? Neem dan contact met ons op.