Boerhaave Service ondersteunt u bij:


• het vinden van een geschikte locatie
• het opstellen van bidbooks voor internationale kandidaatsstelling en ook voor sponsorwerving
• het zoeken en boeken van hotels
• het opzetten van de begroting
• het organiseren van locatiebezoeken
• het adviseren over en organiseren van een sociaal programma
• het adviseren over en ondersteunen van de marketing
• het realiseren van een adequate deelnemersadministratie